Usluge

• Odnosi s medijima
• Medijski treninzi
• Upravljanje kriznim situacijama
• Informiranje, komunikacija i vidljivost EU projekata
• Upravljanje projektima
• Upravljanje događanjima
• Interna komunikacija
• Korporativna komunikacija
• Odnosi s javnošću u turizmu
• Društveno odgovorno poslovanje

Tvrtka za savjetovanje i odnose s javnošću TENEO osnovana je 2001. godine, a specijalizirana je za rad na boutique projektima u području komunikacijskog menadžmenta. Teneo je tijekom godina, na velikim projektima surađivao s brojnim hrvatskim i međunarodnim agencijama za odnose s javnošću i oglašavanje.

Odnosi s javnošću

Na upit klijenta, Teneo će izraditi komunikacijsku studiju organizacije, uključujući i analizu vanjske percepcije tvrtke ili proizvoda. Neovisnom će analizom utvrditi dobre i loše primjere, te moguće načine suočavanja sa svakodnevnim izazovima i komunikacije prema ciljnim javnostima.

Najčešće korišteni alati:
• komunikacijski planovi i strategije
• mjesečna medijska izvješća i analize
• popis medija za slanje materijala
• priopćenja, medijski brifinzi i intervjui
• priprema za javne nastupe
• konferencije za novinare i događanja
• društveni mediji

 

Odnosi sa zajednicom

Komunicirajte s lokalnom zajednicom pravovremeno i na način koji vam najbolje odgovara. Planirajte i najavite mogući utjecaj na okoliš ili restrukturiranje prije nego se nađete u kriznoj situaciji koju je teško kontrolirati.

Analizirajte pozicije i namjere ključnih dionika te planirajte komunikaciju i javne nastupe:
• akcijski planovi i strategije
• sastanci s predstavnicima zajednice i ključnim dionicima
• posebna događanja i okupljanja
• izrada glasila, prospekata i ostalih publikacija
• društveni mediji

Upravljanje kriznim situacijama

Bez obzira koliko se trudili, krizne situacije ponekad su neizbježne. Nesreće na radu, problemi s likvidnošću i otpuštanjima, onečišćenja… Sve su to situacije u kojima se morate braniti i objašnjavati svoje djelovanje i stajališta.

Najčešće korišteni alati:
• analiza i evaluacija krizne situacije, predviđanje reakcija ciljnih javnosti
• izrada strategije za rješavanje krizne situacije
• izrada i realizacija plana za upravljanje kriznom situacijom korak po korak, uključujući:
– izradu popisa medija i medijskog plana;
– kontaktiranje javnosti i medija: priopćenja, brifinzi i konferencije za novinare;
– komunikacijski plan koji uključuje lokalnu zajednicu i ciljne javnosti;
– komunikaciju s ključnim dionicima (zaposlenicima/sindikatima, dobavljačima, regulatornim tijelima…);
– reviziju poduzetih aktivnosti i definiranje osnovnih uspješnih koraka za budućnost.

Interna komunikacija

Izgradnja imidža uspješne tvrtke počinje sa samom tvrtkom.

Stupanj zadovoljstva poslom i motivacija zaposlenika mjerljiv je i kontinuirani proces na koji možete utjecati:
• Koliko često i na koji način komunicirate sa svojim zaposlenicima?
• Na koji način prenosite važne poruke i motivirate zaposlenike kako bi ostvarili zadane ciljeve?

Program INTERNE KOMUNIKACIJE može vam ponuditi rješenja za većinu izazova suvremene poslovne komunikacije. Bilo da vaša tvrtka ima 50 ili 500 zaposlenika, Teneo će vam predložiti kvalitetne, lako upravljive i isplative modele interne komunikacije.
Najčešće korišteni alati:
• izrada plana interne komunikacije
• priprema i objava biltena, letaka i drugih publikacija
• osmišljavanje kanala za distribuciju vijesti
• osmišljavanje i organizaciju događanja koji će osnažiti korporativni identitet
• educiranje zaposlenika o internoj komunikaciji u kriznim situacijama
• koncepte društveno odgovornog poslovanja i programe za poticanje angažmana zaposlenika

Informiranje, komunikacija i vidljivost EU projekata

• upravljanje projektima
• izrada komunikacijskih strategija i planova
• identificiranje glavnih izazova, dionika, rizika i prilika
• definiranje ključnih poruka za ciljne javnosti i osmišljavanje alata i kanala za njihovu distribuciju
• upravljanje događanjima
• medijski treninzi
• društveni mediji
• upravljanje procedurama izvješćivanja i vrednovanja

Medijski treninzi i edukacija

• radionice i treninzi osmišljeni po mjeri klijenta
• kako učinkovito komunicirati s javnostima
• koji su rizici i izazovi
• razumijevanje uloga medija i društvenih medija
• vježbe javnog i medijskog nastupanja

Destinacijski menadžment u turizmu

Povećajte potencijal destinacije stvaranjem dodatne vrijednosti za turiste i produljite sezonu.
Izradite strategije i realizirajte projekte koji mogu uvećati potencijale vaše zajednice, uključite različite dionike, povećajte ukupnu vidljivost i poslujte profitabilnije.

Aktivnosti:
• planiranje i upravljanje projektima na području destinacijskog menadžmenta
• gastronomske ture i projekti
• tematske zabave i festivali
• ekskurzije i zabavna događanja
• edukacija lokalnih dionika
• brendiranje i promidžba

Reference

• Dioki
• Janaf
• Brodospas
• Viktor Lenac
• CEMEX
• Printera

• Lukoil Croatia
• Ina
• Mol

• Bayer
• Hrvatske autoceste
• HŽ infrastruktura
• Prvo plinarsko društvo

• Dom Holding
• SN Holding
• Ernst&Young
• Osiguranje Zagreb
• Varaždinska burza
• Addiko Bank
• EPIC

• Hoteli Dubrovnik Babin Kuk
• Laguna Novigrad – Aminess
• Riviera Holding
• Kempinski Adriatic Istria
• Jadranka grupa
• Valamar
• Turistička zajednica Grada Novigrada
• Zagreb Flower Square Apartments

• FIS Snow Queen Trophy
• FIS EC Adriatic Slalom
• 11th European Chess Championship
• Istria Winter Cup
• Istria Handball Cup

• Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj
• Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
• Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
• Europska komisija
• Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
• Zavod za unapređivanje zaštite na radu
• Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
• Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske /HUOJ
• T-Mobile
• Luxottica Group
• UNDP u Hrvatskoj
• Zagreb Fantastic Film Festival
• Sudnji Dan, neovisni oglašivački festival

Europska komisija – upravljanje paneuropskim komunikacijskim kampanjama na lokalnoj razini. Projekti: Europska nagrada mladom novinaru, Europska godina građana 2013., Europski dani razvoja, EURAXESS, Mreža mladih poduzetnika, te više putovanja za strane predstavnike medija tijekom predpristupnog razdoblja. Glavni zadaci: komunikacijski planovi, odnosi s medijima, odnosi s dionicima te medijske analize.

Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj – komunikacijska strategija Europske komisije za Hrvatsku. Glavni zadaci: izrada sveobuhvatne komunikacijske strategije prema svim ključnim javnostima te analize stanja za razdoblje do referenduma o pristupanju Europskoj uniji.

EU OSHA – Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu – višegodišnji angažman na projektima Agencije u Hrvatskoj. Glavni zadaci: odnosi s medijima, izrada komunikacijskih planova te organiziranje seminara i profesionalnih okupljanja.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Operativni program „Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.“ Glavni zadaci: izrada sveobuhvatnog komunikacijskog plana, identificiranje uspješnih korisnika fondova Europske unije, te osmišljavanje aktivnosti na području vidljivosti namijenjenih svim ključnim javnostima.

Energetski sektor – JANAF, INA, MOL, LUKOIL… Glavni zadaci: odnosi s medijima, upravljanje kriznim situacijama, interna komunikacija i DOP.

Gourmet Passport – projekt Gourmet Passport osmišljen je po mjeri klijenta i implementiran u sjevernoj Istri. Zahvaljujući projektu, niz je dionika (hotelske tvrtke, restorani, vinari i proizvođači maslinova ulja…) uključeno u program vjernosti, koji je osmišljen kako bi se podigla svijest o regiji kao jednoj od vodećih gastronomskih destinacija u Hrvatskoj.

National Geographic – Hrvatska iz zraka – Cjelovita promidžba istaknute fotomonografije Davora Rostuhara, prvog Hrvata koji je koji je pješke osvojio Južni pol.

Osnivač

ALAN BAHORIĆ
• magistar novinarstva
• certificirani stručnjak za odnose s javnošću (HUOJ-CSOJ)
• završio je niz specijalističkih seminara i edukacija iz područja rukovođenja, društveno odgovornog poslovanja, marketinga i odnosa s javnošću
• 18 godina profesionalnog iskustva
• specijalist za odnose s medijima, korporativnu komunikaciju, upravljanje u kriznim situacijama, upravljanje događanjima te društveno odgovorno poslovanje

Tijekom godina Alan je bio odgovoran za odnose s medijima, poslovni razvoj, strateško savjetovanje, medijske treninge i upravljanje događanjima brojnih domaćih i stranih klijenata u Republici Hrvatskoj. U njegovom su portfelju klijenti i projekti iz cijelog niza sektora – od industrije, financija, turizma, politike, institucija i kampanja Europske unije, nevladina sektora do lifestylea, sportskih događanja i kulture. Između ostaloga, Alan je bio član Upravnog odbora Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) te član žirija godišnjih nagrada Superbrands Hrvatska i PRO PR Vision City.

Kontakt

Ilica 12/1
10 000 Zagreb, Hrvatska

t +385 99 66 33 603
t +385 1 48 30 268
f +385 1 48 30 268

Član Hrvatske udruge za odnose s javnošću